Αναλαμβάνουμε για το δικό σας σπίτι το σύνολο εργασιών του προγράμματος Εξοικονομώ-Αυτονομώ σε όλη την Αττική, και σας παραδίδουμε το έργο με όλα τα πιστοποιητικά.

Ο σχεδιασμός του Προγράμματος λαμβάνει υπόψη την ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα και έχει ως κύριο στόχο

-τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων

-των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου

-την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΤΠΑ και εθνικούς πόρους, και χορηγεί κίνητρα με τη μορφή επιχορήγησης (άμεση ενίσχυση) και δανείου (Ταμείο «Εξοικονομώ ΙΙ») με επιδότηση του επιτοκίου.

Μπορείτε να λάβετε την χρηματοδότηση για:

• Αντικατάσταση κουφωμάτων
• Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής 
• Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης με συμβατικά καύσιμα.
• Αναβάθμιση συστημάτων με εγκατάσταση συστήματος ΑΠΕ ή / και ΣΗΘΥΑ.

Ποσοστό Επιχορήγησης

 
Κατηγορία Ατομικό εισόδημα Οικογενειακό εισόδημα Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης Αύξηση Επιχορήγησης ανά Προστατευόμενο Μέλος Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης

1

Έως 10.000€ Έως 20.000€ 60% 5% 70%
2 >10.000€ έως 15.000€ >20.000€ έως 25.000€ 50% 5% 70%
3 >15.000€ έως 20.000€ >25.000€ έως 30.000€ 40% 5% 70%
4 >20.000€ έως 25.000€ >30.000€ έως 35.000€ 35% 5% 70%
5 >25.000€ έως 30.000€ >35.000€ έως 40.000€ 30% 5% 50%
6 >30.000€ έως 35.000€ >40.000€ έως 45.000€ 25% 5% 50%
7 >35.000€ έως 40.000€ >45.000€ έως 50.000€ 0% 0% 0%
 
 
παράταση για την έναρξη των αιτήσεων του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ». Αναλυτικά οι ημερομηνίες:
Θεσσαλίας: 09.12.2020
Ηπείρου και Ιονίων Νήσων: 11.12.2020
Αττικής: 14.12.2020
Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου: 16.12.2020
Δυτικής Ελλάδας: 18.12.2020
Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου: 21.12.2020
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 11.01.2021
Δυτικής Μακεδονίας: 13.01.2021
Κεντρικής Μακεδονίας: 15.01.2021
Πολυκατοικίες: 18.01.2021
 


 

Facebook Image