Μονόφυλλο ανοιγόμενο


Δίφυλλο ανοιγόμενο


Σταθερό
Μονόφυλλο χωνευτό


Δίφυλλο χωνευτό


Επάλληλο